JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 07/10/2020
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
HR Director1

ลักษณะงาน

 • • Work as HR Manager to plan HR Strategies : Manpower planning, recruitment and selection process, HRD, organization development, training roadmap and development program, career path, succession planning, talent management including employee relations and all necessary fields under company policies
  • Responsible for develop and plan existing or new HR systems and processes to Support Business Direction and Process
  • Ensure that HR strategies comply with company by controlling and developing operation to achieve HR plan
  • Monitor and Develop HR Team
  • Other related jobs in the field of HR development as assigned

คุณสมบัติ

 • Male – female, Age is between 40 – 47 years old
 • Bachelor s Degree - Master s degree in human resource management, political science, management or other related fields.
 • Experience in Human resource management : recruitment, compensation, training and development, labor relations, welfare workers 10 years and over.
 • Knowledge about labor standards. And qualities.
 • Able to communicate well in English.
 • Experienced HR in the big company or related industries
 • Personality and human relations. Maturity, leadership and responsible performance.
Sales/AE 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
Senior Performance Marketing Executive1

ลักษณะงาน

 • • Be responsible and drive the execution for all paid media campaigns across various channels (e.g. Facebook, Google ads, Instagram, SEM, GDN, ad-network Youtube, marketing tools on Lazada or Shopee, organic traffic and other online media in order to achieve maximum Return on Investment (ROI).
  • Track statistics of media data and analyze the information.
  • Give suggestions to e-commerce key account about campaign performance and next step action for better media performance.
  • Collect data, analyze trend and insight using Google Analytics, facebook insight or other analytic platform to customize media report.
  • Identify new and creative growth strategies in media space.
  • Work closely with e-commerce key account team as well as external partners (media/e-commerce platforms etc.) to optimize online content and improve conversion rates.
  • Create, monitor, improve product detail content.
  • May also perform additional duties as assigned.

คุณสมบัติ

 • Male or Female, age 25 years up /Bachelor Degree in advertising, communication arts, marketing, digital media or related filed.
 • Minimum 3-5 years’ experience in media planning and buying.
 • E-commerce background preferred.
 • Be able to work as a team and has good interpersonal skill.
 • Enable to work well under pressure and tight schedule.
 • Follow trend of digital marketing and social media.
 • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
ผู้จัดการโรงงาน 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 40-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 5 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Key Account Executive1

ลักษณะงาน

 • • To achieve monthly sales target by maximize existing customer and gain new customer.
  • Familiar with online marketplaces and backend system.
  • To handle various online marketplaces such as Lazada, Shopee, JD etc. and/or own platform.
  • Be able to create plan both media and promotion plan.
  • Monitor the price and promotion of competitor’s and work closely with brand team to compete and grab the sales on online.
  • Ensuring all monthly new products are on-site selling on release date and liaising with warehouse team.
  • Responsible for optimizing the customer experience to ensure the day-to-day effectiveness of marketplaces.
  • Monitor key performance indicators and develop plans to improve.
  • Collaborate across brand, design team to set up new products & promotions online
  • Maintain relationship with business partners.
  • Prepare monthly/ quarterly/ yearly performance review analysis reports.

คุณสมบัติ

 • Male or Female, age 25 years up
 • Possess at least Bachelor’s degree preferably in a business or related field.
 • Be familiar with E-commerce Sales for at least 2 years, Mom’s and baby goods are preferable.
 • Positive-thinking, confident, results-driven with strong interpersonal, presentation and negotiation skills, creative-thinking, and have basic financial understanding.
 • Strong analytical, conceptual, strategic thinking, and communication skills.
 • Be able to learn and adapt to changes in dynamic business environment
 • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
Brand Manager /Asst.1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
E-Commerce Operation Sr./Officer1

ลักษณะงาน

 • • Order Process Management.
  • Website, Shop in Shop (Platform) management.
  • Upload new product, banner, set promotion.
  • SKUs and Stock Management.
  • Channel development and customer relationship maintenance.
  • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
  • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

คุณสมบัติ

 • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
 • Experience in E-Commerce Website, SEO.
 • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
 • Technology and Data driven skill.
 • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
 • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
 • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
IT Manager1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  Sr. Marketing1

  ลักษณะงาน

  • • Develop and lead marketing operation, with proper overall vision and understanding of business. • Plan offline and online marketing • Lead communication marketing planning and execution • Product marketing, as like to plan sales promotion, price strategy, PR, developing sales tool. • Plan pricing and profit strategy and manage category Gross profit. • Interested and fond of fashion, Social online

  คุณสมบัติ

  • • Thai nationality , Male/Female, age 28-35 years old
  • • More than 3 years experience in marketing, strategic planning
  • • More than 2 years’ experience in management position.
  • • Having enough experience and knowledge for products marketing, including pricing, promotion, channel, area strategy planning and execution.
  • • Excellent communication and negotiation skill in English.
  • • Good relationship and can work as a team
  • • If having experience in fashion will be an advantage
  สมุห์บัญชี1

  ลักษณะงาน

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

  คุณสมบัติ

  • เพศหญิง
  • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
  • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
  E-Commerce Manager 1

  ลักษณะงาน

  • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
   • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
   • Set-up and optimize additional online sales channels in future
   • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
   • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
   • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
   • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
   • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

  คุณสมบัติ

  • At least 2-3 years in E-commerce management role.
  • Experience in retail or FMCG business will be advantage
  • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
  • Strong communication & negotiation skills.
  • Sale & product management background
  Area Sales Manager1

  ลักษณะงาน

  • • รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
   • จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
   • จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
   • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
   • ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
   • สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
   • บริหารและควบคุมทีมงานขาย

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อการหาพื้นที่ขายสินค้า
  • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีก/หรือเสื้อผ้า แฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน ) *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
  Graphic Design1

  ลักษณะงาน

  • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
   • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
   • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
   • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
   • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

  คุณสมบัติ

  • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
  • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
  • Objective and Key Result Driven.
  • Open Communication Style.
  • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
  • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
  • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
  Digital Marketing Executive 1

  ลักษณะงาน

  • • Support team to Develop the digital marketing strategy
   • Develop, and maintain our social media presence
   • Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touch point
   • Brainstorm new and creative growth strategies
   • Prepare social media report for further analysis.

  คุณสมบัติ

  • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
  • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
  • Creative, initiative, result and customer oriented
  • Strong written and verbal communication skills
  • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
  วิศวกรโรงงาน 1

  ลักษณะงาน

  • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
   - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
   - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
  นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ8

  ลักษณะงาน

  • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
   **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
   **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
   • ฝึกงานด้าน Online Marketing
   • ฝึกงานด้าน Graphic
   • ฝึกงานด้าน Web
   (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

  คุณสมบัติ

   พนักงานขับรถ1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านการขับรถ(รถตู้ + รถกะบะ) ส่งสินค้าในกทม

   คุณสมบัติ

   • เพศชาย
   • อายุ 22 - 35 ปี
   • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
   • มีประสบการณ์ในงานขับรถรับ-ส่งสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
   • มีความชำนาญเส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี / มีใจรักงานบริการ