JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 18/01/2019
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • Create and implement product and sales strategies to maximize sales, supervise retail network.
  Manage, motivate, train and develop a sales team and support staffs. Has proven track record of achievement in management position.

คุณสมบัติ

 • Age between 33-45 years old.
 • Bachelor s Degree or Master s& Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Marketing Manager1

ลักษณะงาน

 • • วางแผนการตลาดทั้ง offline และ Online
  • ดูแลเรื่องสื่อและการสื่อสารของแบรนด์และสินค้าในทุกช่องทาง
  • ดูแลรับผิดชอบการขาย การส่งเสริมการตลาดในช่องทางใหม่และช่องทางต่างๆ เช่น Online, TV, การจัดพื้นที่พิเศษ
  • ทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายได้ ติดตามผล และประเมินผล และสรุปผลของงานนั้นๆ
  • คิดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • จัดกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมการขาย การตลาดให้กับแบรนด์
  • พัฒนาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่
  • สามารถดูแลจัดการ การทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม event ต่างๆ
  • สามารถทำหรือจัดหา การทำ survey วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในวิธีต่างๆ
  • สามารถติดต่อ supplier ต่างๆ
  • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น, Social online
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าสินค้าแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Brand Manager 1

ลักษณะงาน

 • - Strategic planning, expanding market and marketing.
  - Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
  - Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.

คุณสมบัติ

 • Female
 • Age between 30 – 45 years old.
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing or related field.
 • At least 5 years working experience in sales management or Brand management.
 • Must have experience in fashion clothing deal with Central Group . The Mall Group and other Retail Business be an advantage.
 • Good command of English , interpersonal and communication skills.
 • Strong analytical ability, negotiation and organization skills.
Merchandising Manager1

ลักษณะงาน

 • - Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  - Finding new quality suppliers
  - Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  - Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 35 – 43 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
ผู้จัดการโรงงาน 4

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กางเกง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 3 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Head Designer1

ลักษณะงาน

 • - Liaise clients to determine the product concept together with present all scope of project. - Design a brand identity either by hand or using the computer software. - Review design in the final conclusion before production process or publishing

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or Master’s degree in Fashion Design , Associated Art in Thailand and Overseas Institutions or related fields.
 • Expertise in Design specially experience at least 10 years.
 • Good interpersonal & communication skills, well-organized and good problem solving.Initiative and commit to achieve.
 • Good command of English.
Fashion Creative Director1

ลักษณะงาน

 • • Leads fashion in creative center, leader of designers team
  • Oversee and directs all aspects of fashion creative work and assigned fashion projects.
  • Review and approve all collections and including final conclusion
  • Working knowledge of current color and fashion and creative trends independently recognizes the need for large-scale change; works with management as top functional expert to devise innovative solutions and implement change at the department .
  • Lead in the development of the complete concept for the season, partner with Technical Advisor and Merchandising team to design merchandise that fits within the costing parameters and target customer.
  • Provide supports to graphic design and visual merchandiser to properly present the image and positioning of the products.
  • Drives the planning and creative direction of projects to meet production deadlines and budgets.
  • Working manager able to drive projects to fruition to meet key success metrics and is able to work cross functionally
  • Follow, Analyze and Utilize market survey, customer behaviors or success rate of products to create products to satisfy customers

คุณสมบัติ

 • Age 38-45 years with fashion-look personality
 • BA.or MA. in Fashion Design or equivalent experience with specialization in fashion footwear or accessories design or Certificate from any reputable fashion design institutes
 • Full of fresh and unique ideas with strong creativity, initiative and excellent taste
 • Solid knowledge of fashion trend with minimum 10 years’ experience with proven successful records in footwear any fashion house
 • Good technical ,product development and raw materials know-how
 • Well-mature and energetic with good interpersonal and communication skills
 • Good knowledge of all necessary graphic softwares / Strong English proficiency is preferred
สมุห์บัญชี1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย สามารถบริหารจัดการและวางระบบการขาย การลงบัญชี, ปิดงบการเงิน, ติดตามงานงานด้านบัญชีการเงินในบริษัทขาย ,ติดต่อธนาคาร/กรมสรรพากร และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงาน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชีบริหารของบริษัทขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ห้างสรรพสินค้า, สรรพากร, กรมศุลกากร)
E-Commerce Manager 1

ลักษณะงาน

 • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
  • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
  • Set-up and optimize additional online sales channels in future
  • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
  • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
  • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
  • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
  • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

คุณสมบัติ

 • At least 2-3 years in E-commerce management role.
 • Experience in retail or FMCG business will be advantage
 • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
 • Strong communication & negotiation skills.
 • Sale & product management background
Asst.Brand Manager 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
เลขานุการ1

ลักษณะงาน

 • Responsible for secretary tasks, coordinate and telephone appointment with domestic and overseas and other task as assignment

คุณสมบัติ

 • Female, age not over 28 years old
 • Bachelor s Degree - Master s Degree
 • At least 3 years working experience in Secretary
 • Conversant in both written and spoken English
 • Able to liaise with other departments
Area Sales Manager1

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบ วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขาย
  - จัดการและควบคุมปริมาณสินค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - จัดการส่งเสริมการขาย และผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/คู่แข่งขัน และข้อมูลลูกค้า เพื่อบรรลุยอดการขายตามที่กำหนด
  - ทำรายงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดให้แก่ผู้จัดการ
  - สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับร้านค้าหน่วยงานที่สำคัญและช่วยแก้ปัญหาการจัดการทีม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  - บริหารและควบคุมทีมงานขาย
  - ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำหรับการสรรหาพนักงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการต่อรอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Digital Marketing3

ลักษณะงาน

 • • Responsible for all online marketing activities, website and content management.
  • Create digital content and article for marketing campaign via social media such as Facebook, Instagram, Twitter, Line and etc.
  • Analyze website and campaign performance by conducting site analysis, performing competitive intelligence.
  • Coordinate with Business and Marketing team to develop the company s website by using data from Digital Marketing.
  • Develop strategies, drive qualified traffic to the online store and maximize conversions by managing and continuously optimizing performance driven marketing channels.
  • Drive ecommerce sales, growth and margin through marketing initiatives, identifying new product opportunities and revenue streams.
  • Research and analyze the feasibility and business impact, lead implementation from those ideas into products.

คุณสมบัติ

 • Male – female, Age is between 25 – 42 years old
 • Bachelor s degree - Master s degree in marketing or digital or other related fields.
 • Ability to carry out all digital functions.
 • Minimum 3-5 years experience in digital marketing campaigns, social media and digital content management
Content Creator1

ลักษณะงาน

 • • Engaging customer or audiences and elevates company brands
  • Develops concepts and ideas for advertising and marketing materials and campaigns
  • Communicates the brand message and identity
  • Create campaigns or contents for online marketing, advertisement for new promotions
  • Write product descriptions, advertisement text and others for sales purposes
  • Develop, design, plan and execute media assets and campaigns for Facebook, Instagram, Line@, YouTube and other emerging social media channels.
  • Oversee production and implementation of social campaigns, regular social media calendar content and real time marketing opportunities.
  • Measuring the results of content marketing campaigns.
  • Management online advertising in all online platform.
  • Collaborate paid media team to ensure alignment between digital and traditional media communications and campaigns.

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in related fields
 • Have 2 – 3 years experiences in digital platform.
 • Well understand online marketing concept, mobile, and social network
 • Have experience with digital publishing and generating traffic and leads for new business are preferred.
 • Ability to work in a team and under pressure.
Export Merchandiser 6

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
 • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)1

ลักษณะงาน

 • - รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น - วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย - ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด รับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
 • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Merchandiser6

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในประเทศ ตามที่ทางธุรกิจต้องการ ต่อรองกับ Supplier และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ

  คุณสมบัติ

  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษยศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
  เจ้าหน้าที่การตลาด1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้าน การสำรวจตลาด วิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค ในกลุ่มลูกค้าสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและ เครื่องหนัง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปเพื่อส่งกับ แต่ละตัวสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดต่อไป

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี –โท สาขาการตลาด ,บริหารธุรกิจ , สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า , เครื่องหนัง 2ปีขึ้นไป หรือสินค้าอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแข่งขัน
  • สามารถเก็บข้อมูลด้วย Access นำมาวิเคราะห์ด้วย Excel หรือ SPSS+ และนำเสนอด้วย PowerPoint ได้
  • สามารถออกไปปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามข้างนอกได้ มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
  Online Marketing7

  ลักษณะงาน

  • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
   • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
   • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
   • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
   • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
   • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
   • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
  • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
  วิศวกรโรงงาน 3

  ลักษณะงาน

  • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
   - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
   - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
  เจ้าหน้าที่บัญชี1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานดูแลเอกสาร บัญชีสต๊อค ,รับ ,จ่าย สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานกับตัวเลข
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  Designer เสื้อบุรุษ/สตรี5

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการทำ Them concept ออกแบบรูปแบบเสื้อผ้า/ลายผ้า , Art work, Graphic , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design เสื้อผ้าแฟชั่นหรือการส่งผลงานเข้าประกวด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น3

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Update แฟชั่นตลอดเวลา
  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&I) 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนาเนื้อผ้าใหม่ ๆ เชิงนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผลการพัฒนาเนื้อผ้า

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ /วิศวกรรมสิ่งทอ เท่านั้น
  พนักงานขับรถ4

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการขับรถ(รถตู้ + รถกะบะ) ส่งสินค้าในกทม

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ 22 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในงานขับรถรับ-ส่งสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความชำนาญเส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี / มีใจรักงานบริการ
  นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ