JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 26/05/2020
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Merchandising Manager1

ลักษณะงาน

 • • Responsible in product management and planning to increase sales volume and sales distribution with also creating strategy for marketing opportunity
  • Finding new quality suppliers
  • Coordinating between production, logistics and quality control departments to arrange shipments as per customer requirements
  • Supervising a team of merchandisers

คุณสมบัติ

 • Male / Female, aged 30 – 40 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum of 5 years experience in garment or textile industry
 • Good command of English, both spoken and written
 • Sharp presentation and negotiation skills
 • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problem-solving.
 • Must be able to create project plan and maintain project delivery projections
Business Development Manager1

ลักษณะงาน

 • - Dealing and negotiating related to business development and project development.
  - Exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities and initiate launch plan for each market.
  - Operating Management all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
  - Maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
  - Evaluate and drive new business development opportunities with a portfolio of content & media strategic partners, owning and managing the relationships end to end.
  - Implement channel marketing strategies (sales tool using, communication, event management) in all countries.
  - Identify business opportunity and risk with recommendations according to update market and monitor relevant key economic data, industry trend and key customer insights for country management review.
  - Analyze business and their behavior all relevant stakeholders : suppliers competitors or customers.

คุณสมบัติ

 • Male / Female, Age is not over 50 years old.
 • Master’s Degree in Accounting or Finance ,Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
 • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
VDO Creative/Online Video Editor1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการคิดConcept และหาไอเดียในการถ่ายทำคลิป VDO Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ แบรนด์สินค้า ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ต่างๆเช่น Social Media (Facebook,Youtube,Instagram,Twitter,Tiktok) ดูแลการถ่ายทำ เพื่อผลิต Video Content ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสื่อการประชาสัมพันธ์อื่นๆและทำการโพสต์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
  ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มี Portfolio น่าสนใจ***

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาinnovative media production ,โฆษณา ,การตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานถ่ายภาพ ,VDO และตัดต่อได้อย่างดี (ถ่ายและตัดต่อ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro, After Effect PS , Light room ,Adobe Creative(Photoshop, Illustrator) ในการตกแต่งภาพและตัดต่อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน และวางแผนการทำงานได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน การทำงานเป็นทีม และการบริหารเวลาที่ดีเยี่ยม
 • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนางานและทักษะของตนเองอยู่เสมอ
ผู้จัดการโรงงาน 1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 40-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 5 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
 • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
Business Analysis Manager1

ลักษณะงาน

 • - Act as a Finance Business Partner to CEO
  - Understand business needs gather business requirements for system development
  - Design, modify, create business process to implement business transformation solutions
  - Provide analytical support on various finance-related issues and establish Corporate Ad-hoc reports and Analysis
  - Provide financial analysis and scenario to enable decision making for new business opportunities, productivity initiatives.
  - Partner with creative teams on new business assignments to confidently present and prototype new ideas
  - Lead financial planning process for the business including 5-year strategic plan, annual budgeting, and rolling forecast
  - Provide variance analysis for actual against Plan, Prior Year and Forecasts together with Opportunities & Risks to Management team
  - Develop financial benchmarking analysis for the business
  - Provide ad-hoc analysis and support as required

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in Accounting/Finance/Economics discipline, MBA preferred
 • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
 • Good command of English, both spoken and written
 • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
 • Demonstrated management & team leadership abilities.
 • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
 • Work well with under pressure
Brand Manager /Asst.1

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
 • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
E-Commerce Operation Sr./Officer1

ลักษณะงาน

 • • Order Process Management.
  • Website, Shop in Shop (Platform) management.
  • Upload new product, banner, set promotion.
  • SKUs and Stock Management.
  • Channel development and customer relationship maintenance.
  • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
  • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

คุณสมบัติ

 • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
 • Experience in E-Commerce Website, SEO.
 • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
 • Technology and Data driven skill.
 • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
 • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
 • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
E-Commerce Manager 1

ลักษณะงาน

 • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
  • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
  • Set-up and optimize additional online sales channels in future
  • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
  • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
  • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
  • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
  • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

คุณสมบัติ

 • At least 2-3 years in E-commerce management role.
 • Experience in retail or FMCG business will be advantage
 • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
 • Strong communication & negotiation skills.
 • Sale & product management background
Retail Manager1

ลักษณะงาน

 • -

คุณสมบัติ

  Digital Marketing Executive 1

  ลักษณะงาน

  • • Support team to Develop the digital marketing strategy
   • Develop, and maintain our social media presence
   • Set up, Optimize and monitor Ads campaign via Social media and other digital touch point
   • Brainstorm new and creative growth strategies
   • Prepare social media report for further analysis.

  คุณสมบัติ

  • Bachelor Degrees or above in Marketing, Advertising, or any related field
  • Outstanding analytical skills, data-driven and detail-oriented
  • Creative, initiative, result and customer oriented
  • Strong written and verbal communication skills
  • Positive attitude, excellent team player with good interpersonal skills
  IT/Programmer/SA1

  ลักษณะงาน

  • **Programmer รับผิดชอบงานด้านเขียน, ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝ่ายขาย และการนำเสนอสินค้าผ่านระบบ ของบริษัท

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ การเขียนโปรแกรมใช้ในฝ่ายขาย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ การเขียนโปรแกรม และความรู้ทางด้าน Network
  Web Developer1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการจัดทำ พัฒนางานทางด้านเว็บไซต์ Front-endและ Back-end และพัฒนาด้าน E-commerce หรือสร้างตัวอย่างซอฟต์แวร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเขียนรายงาน

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา Computer Engineering , Computer Science , Information Technology , Software engineer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ E-Commerce และ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ สามารถพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรมเช่น PHP , HTML , MySQL , JavaScript , jQuery , AJAX ฯลฯ
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็วและมีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้ดี
  Export Merchandiser 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ประสานงานกับทีมทำสินค้า Online เพื่อจัดหาสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

  คุณสมบัติ

  • อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
  • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
  ล่าม/เจ้าหน้าที่ธุรกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)1

  ลักษณะงาน

  • • รับผิดชอบงานด้านการบริหารลูกค้าชาวญี่ปุ่น
   • วางแผนเพื่อผลักดันยอดการขาย
   • ขยายช่องทางการจัดจัดหน่าย สร้างกลยุทธ์เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

  คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก
  • หากได้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในงานติดต่อ เจรจาการค้ากับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Telesales5

  ลักษณะงาน

  • • เสนอขายบริการในการผลิต เสื้อผ้า / เครื่องแบบ(Workware) ให้ข้อมูลและแนะนำโปรโมชั่นให้ลูกค้าทางโทรศัพท์
   • ติดต่อลูกเค้าเก่า-ใหม่ ของบริษัทฯ ในเขตความรับผิดชอบที่ทางบริษัทฯ มอบหมายให้
   • รับ Order จากลูกค้า และติดตามให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามต้องการ ปิดการขายทางโทรศัพท์ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายของ บริษัทฯ
   • ให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการหลังการขาย
   • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและการจัดส่ง

  คุณสมบัติ

  • อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ขายทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการเจรจา ต่อรอง ปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีทักษะด้านการขาย สนใจศึกษาเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
  Online Marketing1

  ลักษณะงาน

  • • งาน Marketing E-commerce ขายสินค้าตอบรับลูกค้าในช่องทาง online ต่างๆ website, Facebook, Lazada และอื่นๆ
   • ดูแลงานขาย online ทุกขั้นตอน (เสนอขาย-ส่งสินค้าให้ลูกค้า)
   • ติดต่อประสานงานเรื่อง online ในทุกๆด้าน
   • สามารถดูแลทำรายงาน วิเคราะห์ยอดขายได้
   • คิดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย และทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
   • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสนใจ และชื่นชอบในแฟชั่น , Social online
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
   • มีความสามารถในการทำรูปภาพกราฟฟิก ถ่ายรูปได้ ใช้โปรแกรม illustrator และ photoshopได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำกิจกรรม
  • เป็นคนชอบเล่นสื่อ Social Network
  Designer เสื้อบุรุษ/สตรี1

  ลักษณะงาน

  • • Planning and developing fashion ranges for “men’s wear” product line with Brand “TAKEO” concept from Japan
   • Assisting main menswear designer on every design aspect.
   • Responsible for sourcing and selecting fabric, trimming and raw material directions for both designer collections and commercial collections
   • Developing products to suit with customers, markets, and price points
   • Working closely with production, marketing, and buying departments
   • Handle graphic design for catalogs in each season.
   • Have to be knowledgeable about the latest fashion trends,well-versed in creating mood boards, sketch designs and prototypes of design pieces.
   • Responsible for visual merchandising, using their design skills to promote the image, products and services of businesses.

  คุณสมบัติ

  • Male or Female, Age 25 - 35 Years old. Bachelors in Fashion Design or related fields.
  • 2-3 years of experience in fashion design, men’s wear background is preferable
  • Creative, have a strong knowledge of technical skills such as pattern making, fabric, and garment construction.
  • Brand, marketing type, initiative, dynamic, highly committed and result-oriented
  • Proficient computer literacy for design : Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
  • Availability to travel for research and product development.
  • Strong presentation and communication skills
  Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Update แฟชั่นตลอดเวลา
  นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ8

  ลักษณะงาน

  • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
   **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
   **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
   • ฝึกงานด้าน Online Marketing
   • ฝึกงานด้าน Graphic
   • ฝึกงานด้าน Web
   (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

  คุณสมบัติ

   พนักงานขาย2

   ลักษณะงาน

   • -เตรียมความพร้อมสินค้า(เสื้อผ้าและเครื่องหนัง) -ขายสินค้า -บริการลูกค้า/ดูแลลูกค้า

   คุณสมบัติ

   • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
   • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์งานขาย หรืองานบริการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป