JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 21/05/2021
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Designer 1

ลักษณะงาน

 • • ออกแบบสินค้าเสื้อ รองรับกำลังการสั่งซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสินค้าเสื้อผ้า 1 ปีขึ้นไป
Content Creator1

ลักษณะงาน

 • คิดแคมเปญ+งานเขียนContent ตามช่องทางต่างๆ

คุณสมบัติ

  Sales/AE 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  คุณสมบัติ

  • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
  • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
  Sourcing Officer1

  ลักษณะงาน

  • 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ใน procurement ,purchasing ,sourcing และติดต่องานต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล ) ถ้าได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Business Development Manager1

  ลักษณะงาน

  • - Dealing and negotiating related to business development and project development.
   - Exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities and initiate launch plan for each market.
   - Operating Management all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
   - Maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
   - Evaluate and drive new business development opportunities with a portfolio of content & media strategic partners, owning and managing the relationships end to end.
   - Implement channel marketing strategies (sales tool using, communication, event management) in all countries.
   - Identify business opportunity and risk with recommendations according to update market and monitor relevant key economic data, industry trend and key customer insights for country management review.
   - Analyze business and their behavior all relevant stakeholders : suppliers competitors or customers.

  คุณสมบัติ

  • Male / Female, Age is not over 50 years old.
  • Master’s Degree in Accounting or Finance ,Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
  • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
  • Good command of English, both spoken and written
  • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
  • Demonstrated management & team leadership abilities.
  • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
  แม่บ้าน1

  ลักษณะงาน

  • ทำงานจ. - ศ. เวลา 7.30 - 17.30 น. ดูแลทำความสะอาดห้องครัว เสริฟน้ำ ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม งานอื่นๆตามมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์แม่บ้าน
  • มีใจรักบริการ
  • ขยัน อดทน
  • ยืดหยุ่นในการทำงาน
  ผู้จัดการโรงงาน 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

  คุณสมบัติ

  • อายุ 40-45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 5 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
  • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
  Graphic Design1

  ลักษณะงาน

  • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
   • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
   • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
   • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
   • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

  คุณสมบัติ

  • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
  • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
  • Objective and Key Result Driven.
  • Open Communication Style.
  • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
  • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
  • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
  Key Account Executive1

  ลักษณะงาน

  • • To achieve monthly sales target by maximize existing customer and gain new customer.
   • Familiar with online marketplaces and backend system.
   • To handle various online marketplaces such as Lazada, Shopee, JD etc. and/or own platform.
   • Be able to create plan both media and promotion plan.
   • Monitor the price and promotion of competitor’s and work closely with brand team to compete and grab the sales on online.
   • Ensuring all monthly new products are on-site selling on release date and liaising with warehouse team.
   • Responsible for optimizing the customer experience to ensure the day-to-day effectiveness of marketplaces.
   • Monitor key performance indicators and develop plans to improve.
   • Collaborate across brand, design team to set up new products & promotions online
   • Maintain relationship with business partners.
   • Prepare monthly/ quarterly/ yearly performance review analysis reports.

  คุณสมบัติ

  • Male or Female, age 25 years up
  • Possess at least Bachelor’s degree preferably in a business or related field.
  • Be familiar with E-commerce Sales for at least 2 years, Mom’s and baby goods are preferable.
  • Positive-thinking, confident, results-driven with strong interpersonal, presentation and negotiation skills, creative-thinking, and have basic financial understanding.
  • Strong analytical, conceptual, strategic thinking, and communication skills.
  • Be able to learn and adapt to changes in dynamic business environment
  • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
  Brand Manager /Asst.1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

  คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
  • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
  • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
  E-Commerce Operation Sr./Officer1

  ลักษณะงาน

  • • Order Process Management.
   • Website, Shop in Shop (Platform) management.
   • Upload new product, banner, set promotion.
   • SKUs and Stock Management.
   • Channel development and customer relationship maintenance.
   • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
   • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

  คุณสมบัติ

  • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
  • Experience in E-Commerce Website, SEO.
  • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
  • Technology and Data driven skill.
  • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
  • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
  • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
  Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

  คุณสมบัติ

  • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Update แฟชั่นตลอดเวลา
  • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  IT Manager / IT Director1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ

   Sr. Marketing1

   ลักษณะงาน

   • • Develop and lead marketing operation, with proper overall vision and understanding of business. • Plan offline and online marketing • Lead communication marketing planning and execution • Product marketing, as like to plan sales promotion, price strategy, PR, developing sales tool. • Plan pricing and profit strategy and manage category Gross profit. • Interested and fond of fashion, Social online

   คุณสมบัติ

   • • Thai nationality , Male/Female, age 28-35 years old
   • • More than 3 years experience in marketing, strategic planning
   • • More than 2 years’ experience in management position.
   • • Having enough experience and knowledge for products marketing, including pricing, promotion, channel, area strategy planning and execution.
   • • Excellent communication and negotiation skill in English.
   • • Good relationship and can work as a team
   • • If having experience in fashion will be an advantage
   บัญชีอาวุโส1

   ลักษณะงาน

   • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

   คุณสมบัติ

   • เพศหญิง
   • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
   • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
   • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
   • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
   ผู้จัดการแผนกการเงิน1

   ลักษณะงาน

   • หน้าที่ความรับผิดชอบ
    บริหาร จัดสรรกระแสเงินสด เงินลงทุน และกระแสเงินสดสภาพคล่อง (Liquidity Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    บริหารกระแสเงินลงทุน
    บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการค้า (interest rate swaps, foreign currency forwards, equity hedges, etc.)
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานประจำวันและการกำกับดูแลกิจกรรมการจัดการเงินสด
    ช่วยในการพัฒนานโยบายขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงานและมาตรฐาน แนะนำและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านการเงิน
    สนับสนุนร่วมทีมในการพัฒนาระบบเกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการเงิน เช่น automate payment system, online authorization, internet banking เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
    การควบคุมและตรวจสอบอายุของลูกค้าและความเสี่ยงด้านเครดิต
    ประสานงานสถาบันการเงินในการสรรหาผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุนเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร (maximize benefits)

   คุณสมบัติ

   • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี
   • มีประสบการณ์ในระดับบริหารด้านการเงิน Risk , Credit Control Treasury อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
   • มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีในการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับการจัดการ
   • มีประสบการณ์ด้าน SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
   • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การสื่อสาร และความกระตือรือร้น (Meticulous, pro-active, able to work)
   E-Commerce Manager 1

   ลักษณะงาน

   • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
    • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
    • Set-up and optimize additional online sales channels in future
    • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
    • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
    • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
    • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
    • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

   คุณสมบัติ

   • At least 2-3 years in E-commerce management role.
   • Experience in retail or FMCG business will be advantage
   • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
   • Strong communication & negotiation skills.
   • Sale & product management background
   เลขานุการบริษัท1

   ลักษณะงาน

   • 1. รับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ตามวาระให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
    2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    3. สรุปและจัดเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
    4. ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้อง
    5. อธิบายบทบาทจัดอบรมและให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

   คุณสมบัติ

   • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี
   • วุฒิปริญญาตรี-โท การบัญชี ,การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์งานด้านเป็นเลขานุการบริษัท(ประสานงาน กลต.) 2 ปีขึ้นไป
   • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
   • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
   Digital Marketing1

   ลักษณะงาน

   • • Responsible for all online marketing activities, website and content management.
    • Create digital content and article for marketing campaign via social media such as Facebook, Instagram, Twitter, Line and etc.
    • Analyze website and campaign performance by conducting site analysis, performing competitive intelligence.
    • Coordinate with Business and Marketing team to develop the company s website by using data from Digital Marketing.
    • Develop strategies, drive qualified traffic to the online store and maximize conversions by managing and continuously optimizing performance driven marketing channels.
    • Drive ecommerce sales, growth and margin through marketing initiatives, identifying new product opportunities and revenue streams.
    • Research and analyze the feasibility and business impact, lead implementation from those ideas into products.

   คุณสมบัติ

   • Male – female, Age is between 25 – 42 years old
   • Bachelor s degree - Master s degree in marketing or digital or other related fields.
   • Ability to carry out all digital functions.
   • Minimum 3-5 years experience in digital marketing campaigns, social media and digital content management
   Export Merchandiser 1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ประสานงานกับทีมทำสินค้า Online เพื่อจัดหาสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

   คุณสมบัติ

   • อายุ 24 ปีขึ้นไป
   • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
   • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
   • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1

   ลักษณะงาน

   • -

   คุณสมบัติ

   • -
   Merchandiser1

   ลักษณะงาน

   • -

   คุณสมบัติ

    วิศวกรโรงงานIE / Planning 1

    ลักษณะงาน

    • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
     - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
     - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

    คุณสมบัติ

    • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
    • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
    • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
    • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
    เจ้าหน้าที่การเงิน1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับวางบิล และทำเรื่องเบิก-จ่ายเงินให้ Supplier ทั่งระบบโอนเงินและเช็คสั่งจ่าย และงานด้านแคชเชียร์ งานFair ของบริษัท

    คุณสมบัติ

    • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
    • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    จัดซื้อ1

    ลักษณะงาน

    • จัดซื้อสินค้าตามออเดอร์ ต่อรองราคา ประสานงานภายในและภายนอก หาvendorใหม่ๆ

    คุณสมบัติ

     เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ 1

     ลักษณะงาน

     • - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า - การติดต่อประสานงานภายใน

     คุณสมบัติ

     • - อายุ 18 ปีขึ้นไป
     • - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel )
     นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

     ลักษณะงาน

     • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
      **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
      **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
      • ฝึกงานด้าน Online Marketing
      • ฝึกงานด้าน Graphic
      • ฝึกงานด้าน Web
      (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

     คุณสมบัติ

      เจ้าหน้าที่ Pattern1

      ลักษณะงาน

      • รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง /เสื้อเด็ก / สูท)

      คุณสมบัติ

      • ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
      • สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้
      • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      เจ้าหน้าที่คลังสินค้า1

      ลักษณะงาน

      • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

      คุณสมบัติ

      • อายุ 20 ปีขึ้นไป
      • วุฒิ ปวช.,ปวส ขึ้นไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
      • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า1

      ลักษณะงาน

      • **รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารสถานที่ในโรงงาน (ช่างไฟฟ้า) **รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (ช่างซ่อมบำรุง)

      คุณสมบัติ

      • เพศชาย อายุ20ปีขึ้นไป
      • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อม
      • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี