JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 17/06/2022
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Designer 1

ลักษณะงาน

 • • ออกแบบสินค้าเสื้อ รองรับกำลังการสั่งซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาแฟชั่นดีไซน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสินค้าเสื้อผ้า 1 ปีขึ้นไป
Area Manager (New Channel)1

ลักษณะงาน

 • • Planning a new sales channel: source, area, product, team (sales officer)
  • Manage sales and costs to meet new sales channel goals
  • Marketing management to promote and attract customers to the sales area
  • Develop sales channels for permanent areas in upcountry and temporary areas (pop-up events) in both Bangkok and upcountry
  • Manage and prepare sales to ensure sales goals and objectives are set
  • Negotiate and manage external partners to achieve sales objectives
  • Develop and improve each area strategy to manage new sales channels
  • Stock management of the New Channel group
  • Collaborate within the group of companies to bring products to new sales channels.
  • Follow up sales results until the end of the new channel sales process.

คุณสมบัติ

 • Male or Female, age upper 30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Marketing, Management or any related filed
 • Minimum 3 or 5 years in sales and marketing
 • Experiences in fashion or retail business is a plus
 • Able to communication as well and good personality
 • Good team management
Content Creator1

ลักษณะงาน

 • คิดแคมเปญ+งานเขียนContent ตามช่องทางต่างๆ

คุณสมบัติ

  Sales Manager1

  ลักษณะงาน

  • - Plan work wear strategy and develop new business opportunities and initiate new sales concepts to maintain and expand market share.
   - Maintain number of existing key accounts and find opportunity to increase new prospects for increasing revenue.
   - Control and manage all aspects of achievement sale target based on team and individual of sale team and able to compete.
   - Manage key accounts and maintain good relationships all segments customers government or private organization agency.
   - Keep sales effectiveness and adopt new approaches as required in order to expand customer base and increase revenue.

  คุณสมบัติ

  • Male / Female, aged 35 – 45 years old
  • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.
  • At lease 5-7 years exp in Sales management.
  • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
  • Demonstrated management & team leadership abilities.
  • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role
  Sales/AE 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  คุณสมบัติ

  • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
  • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
  Sourcing Officer1

  ลักษณะงาน

  • 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ใน procurement ,purchasing ,sourcing และติดต่องานต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล ) ถ้าได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Business Development Manager1

  ลักษณะงาน

  • - Dealing and negotiating related to business development and project development.
   - Exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities and initiate launch plan for each market.
   - Operating Management all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
   - Maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
   - Evaluate and drive new business development opportunities with a portfolio of content & media strategic partners, owning and managing the relationships end to end.
   - Implement channel marketing strategies (sales tool using, communication, event management) in all countries.
   - Identify business opportunity and risk with recommendations according to update market and monitor relevant key economic data, industry trend and key customer insights for country management review.
   - Analyze business and their behavior all relevant stakeholders : suppliers competitors or customers.

  คุณสมบัติ

  • Male / Female, Age is not over 50 years old.
  • Master’s Degree in Accounting or Finance ,Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
  • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
  • Good command of English, both spoken and written
  • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
  • Demonstrated management & team leadership abilities.
  • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
  Data Analytic 1

  ลักษณะงาน

  • • Create informative, actionable and repeatable reporting that highlights relevant business trends and opportunities for improvement • Suggest changes to senior management using analytics to support your recommendations. Actively participate in the implementation of approved changes • Plan and coordinate the development of primary and secondary market research studies in support of strategic planning and specific marketing initiatives • Understand and communicate the financial and operational impact of any changes • Interpret, evaluate and interrelate research data and develop integrated business analyses and projections for incorporation into strategic decision-making • Identify problems with a business, including through using data analytics •Communicate with senior people in organizations to find out what they hope to achieve •Perform daily, weekly and monthly reviews and analyses of current processes using operational metrics and reports •Design, modify, create business process to implement business transformation solutions •Provide financial analysis and scenario to enable decision making for new business opportunities, productivity initiatives •Partner with creative teams on new business assignments to confidently present and prototype new ideas •Develop financial benchmarking analysis for the business •Provide ad-hoc analysis and support as required

  คุณสมบัติ

  • Age 28 - 35 years old
  • Bachelor’s degree in Accounting/Finance/Economics/IT discipline, MBA preferred
  • At least 5 years
  • Ability to work independently and with others
  • Strong analytic skill and communication skills are must-have traits
  • Digital and technology skills experience strongly preferred
  แม่บ้าน1

  ลักษณะงาน

  • ทำงานจ. - ศ. เวลา 7.30 - 17.30 น. ดูแลทำความสะอาดห้องครัว เสริฟน้ำ ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม งานอื่นๆตามมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์แม่บ้าน
  • มีใจรักบริการ
  • ขยัน อดทน
  • ยืดหยุ่นในการทำงาน
  ช่างภาพ1

  ลักษณะงาน

  • -

  คุณสมบัติ

   ผอ.ฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน1

   ลักษณะงาน

   • - วางแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงแผนงานการตรวจสอบประจำปี
    - เข้าใจภาพรวมการดำเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำแนวทางการตรวจสอบ รวมถึงกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
    - ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
    - วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
    - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และรายงานสรุปประเด็นผลการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์กร
    - ประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจ และการควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการดำเนินงาน (Risk Management)

   คุณสมบัติ

   • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี- ป.โท สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ 10 ปี ด้านตรวจสอบภายใน/ตรวจสอบบัญชี
   • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การประเมินความเสี่ยง
   • มี Certificate ด้าน CIA , CPIAT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   เจ้าหน้าที่QC1

   ลักษณะงาน

   • - รับวัตถุดิบผ้า ตัดเฉดผ้าส่งห้องLab - ทำตรวจสอบQCผ้าให้ทันต่อความต้องการของ ผลิต - สรุปรายงานผลการตรวจสอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   คุณสมบัติ

   • วุฒิปวช. - ปวส. ทุกสาขา อายุ 18 ปีขึ้นไป
   • ถ้าเคยมีประสบการณ์QCมาก่อนรับพิจารณาพิเศษ
   Sr.Planning หัวหน้า/ ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต 1

   ลักษณะงาน

   • หน้าที่หลัก วางระบบการวางแผน , ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับตามแผนประมาณการผลิต ควบคุมระบบแรงจูงใจ (Incentive System) ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quallity Control) ประเมินสถานการณ์ กำลังการผลิต และความต้องการของธุรกิจ เพื่อเตรียม แผนรองรับจัดการ ควบคุมระบบกระบวนการติดตามและประสานงานด้านวัตถุดิบ ควบคุมระบบกระบวนการติดตามและประสานงานด้านแผนการผลิต

   คุณสมบัติ

   • อายุ 30 ปีขึ้นไป
   • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
   • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
   • มีความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
   Purchasing Manager1

   ลักษณะงาน

   • - Generate and implement efficient purchasing and sourcing strategies
    - Managing the company’s supply portfolio ensuring transparency of spending
    - Generating and implementing efficient purchasing or sourcing with analyzing and calculating costs of procurement and suggest methods to decrease expenditure
    - To coordinate with Business & Production Department for sourcing control operation on the budget.
    - Able to appraise and improve purchasing processes and activities by analyzing the company spending, supplying partnerships and new possibilities
    - Manage the company’s supply portfolio ensuring transparency of spending
    - Analyze and calculate costs of procurement and suggest methods to decrease expenditure
    - Invent negotiation strategies and secure profitable deals
    - Optimize sourcing procedures to attain maximum efficiency
    - Cooperate with stakeholders to guarantee agreement on terms and processes
    - Research and anticipate shifts in the negotiating power of suppliers
    - Perform cost and scenario analysis, and benchmarking
    - Estimate risks and apply risk minimizing techniques
    - Discover and partner with trustworthy vendors and suppliers
    - Determine quantity and timing of deliveries

   คุณสมบัติ

   • age 35 years up
   • Bachelor Degree in Business Administration or comparable qualification from reputable university.
   • Minimum 3-5 years’ experience in Purchasing or Sourcing
   • Enable to work well under pressure and tight schedule
   • Good Team player, Strong analytical ability Leadership and good problemsolving
   • Good command of English, both spoken and written
   • Sharp presentation and negotiation skills.
   IT business process1

   ลักษณะงาน

   • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

   คุณสมบัติ

    Senior Recruitment officer/Recruitment Supervisor1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงาน

    คุณสมบัติ

     เจ้าหน้าที่เอกสารImport1

     ลักษณะงาน

     • 1. ติดต่อประสานงานกับทาง SHIPPING ในเรื่องการนำวัตถุดิบเข้า
      2. ตรวจความถูกต้องของเอกสารนำเข้า เช่น INVOICE , PACKING , BILL OR LANDING , AIR WAY BILL
      3. ติดต่อประสานงานกับทาง Fright forwarder (ผู้ที่ทำหน้าที่แทนผู้นำเข้าในเรื่องการขนส่งสินค่าระหว่างประเทศ)
      4. ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร ในเรื่องต่าง เช่น การเปิด LETTER OF CREDIT (LC) / การทำ LETTER OF GUARANTEE (LG) / การทำ BILL OF EXCHANGE (การขายตั๋ว)

     คุณสมบัติ

     • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ / บริหาร / โลจิสติก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • ประสบการณ์การทำงานด้าน IMPORT - EXPORT 1 - 2 ปี
     • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , พูดจาฉะฉาน , มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
     • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
     • สามารถใช่คอมพิวเตอร์ Micresoft Excel , Micresoft word ได้ดี
     Personal Assistant to MD1

     ลักษณะงาน

     • Support Japanese executive to effectively communicate with Thai staff.
      Managing agenda and arrange new meetings appointments.
      Responsible other special assignment or project.

     คุณสมบัติ

     • Good command in both Japanese and English.
     • Having experience in business
     ผู้จัดการโรงงาน 1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิต ตัดเย็บเชิ้ต กางเกง สูท ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วางแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดูแลต้นทุนการผลิตกำไรขาดทุน รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน จัดทำแผนการผลิต ให้ได้ Delivery On Time พัฒนาระบบแรงจูงใจให้สามารถแข่งขันได้ ติดตั้งระบบและวิธีการรายงานผลการผลิต

     คุณสมบัติ

     • อายุ 40-45 ปี
     • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงาน Garment 5 ปีขึ้นไป หรือ การบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
     • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
     • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
     • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
     Graphic Design1

     ลักษณะงาน

     • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
      • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
      • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
      • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
      • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

     คุณสมบัติ

     • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
     • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
     • Objective and Key Result Driven.
     • Open Communication Style.
     • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
     • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
     • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
     Product Development Manager1

     ลักษณะงาน

     • 1.Drive the product and business-planning process across cross-functional teams of the company
      2.Analyze consumer needs, current market trends ,and potential partnerships from an ROI and build vs. buy perspective
      3.Assess current competitor offerings, seeking opportunities for differentiation
      4.Analyze product requirements and develop appropriate programs to ensure they’re successful achieved
      5.Develop ,implement , and maintain production timelines across multiple departments
      6.Appraise new product ideas and strategize appropriate to-market plans

     คุณสมบัติ

     • Bachelor’s degree in product design or engineering
     • Strong experience in a dynamic product management role
     • Proven experience overseeing all elements of the product development lifecycle
     • Highly effective cross-functional team management
     • Previous experience delivering finely-tuned product marketing strategies
     • Exceptional writing and editing skills combined with strong presentation and public speaking skill
     Key Account Executive1

     ลักษณะงาน

     • • To achieve monthly sales target by maximize existing customer and gain new customer.
      • Familiar with online marketplaces and backend system.
      • To handle various online marketplaces such as Lazada, Shopee, JD etc. and/or own platform.
      • Be able to create plan both media and promotion plan.
      • Monitor the price and promotion of competitor’s and work closely with brand team to compete and grab the sales on online.
      • Ensuring all monthly new products are on-site selling on release date and liaising with warehouse team.
      • Responsible for optimizing the customer experience to ensure the day-to-day effectiveness of marketplaces.
      • Monitor key performance indicators and develop plans to improve.
      • Collaborate across brand, design team to set up new products & promotions online
      • Maintain relationship with business partners.
      • Prepare monthly/ quarterly/ yearly performance review analysis reports.

     คุณสมบัติ

     • Male or Female, age 25 years up
     • Possess at least Bachelor’s degree preferably in a business or related field.
     • Be familiar with E-commerce Sales for at least 2 years, Mom’s and baby goods are preferable.
     • Positive-thinking, confident, results-driven with strong interpersonal, presentation and negotiation skills, creative-thinking, and have basic financial understanding.
     • Strong analytical, conceptual, strategic thinking, and communication skills.
     • Be able to learn and adapt to changes in dynamic business environment
     • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
     Brand Manager1

     ลักษณะงาน

     • • Brand strategy, including the setting of style guides, brand guidelines, brand vision and value proposition for short as well as long term
      • Strategic planning, expanding market and marketing.
      • Responsible for marketing strategy and analyze trends, needs and customer satisfaction.
      • Sales forecast and analysis, analyze problems and obstacles that effects monthly sales and including arranging corrective and preventive plan.
      • Managing product development, pricing and new product launches as well as developing new business opportunities
      • Creating and managing promotional collateral to establish and maintain product branding
      • Managing the budget for advertising and promotional items
      • Competitor and customer insights analysis
      • Analysis of sales forecasts and relevant financials and reporting on product sales

     คุณสมบัติ

     • Age 35 – 45 years. /Bachelor’s Degree in Business Administration or comparable qualification from reputable university.
     • Strong analytical, planning and communication skills /Ability to lead the team and work independently
     • More than 4 years in product management, preferably or marketing in fashion or brand related field and clothing business and in contact with department store
     • Good command of English, both spoken and written
     • Sharp presentation and negotiation skills.
     • Experienced in sourcing, merchandise planning, and retail distribution.
     • Passionate in fashion.
     E-Commerce Operation Sr./Officer1

     ลักษณะงาน

     • • Order Process Management.
      • Website, Shop in Shop (Platform) management.
      • Upload new product, banner, set promotion.
      • SKUs and Stock Management.
      • Channel development and customer relationship maintenance.
      • Performing clerical tasks required by day-to-day business operations.
      • Collect all sales data and traffic data of each platform, make monthly, quarterly and annual sales plans, adjust operation policies according to data in time, and maintain the growth of online sales.

     คุณสมบัติ

     • Familiar and have knowledge with E-Commerce Operation
     • Experience in E-Commerce Website, SEO.
     • Google Analytics, social analytics, Market Place back end analytics.
     • Technology and Data driven skill.
     • Objective and Key Result Driven.Open Communication Style.
     • Excellent interpersonal skills, strong customer service skills, and effective communication skills.
     • Be able to work self-organized and prioritize tasks within tight deadlines.
     Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

     คุณสมบัติ

     • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Update แฟชั่นตลอดเวลา
     • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     IT Manager / IT Director1

     ลักษณะงาน

     • -

     คุณสมบัติ

      Sr. Marketing1

      ลักษณะงาน

      • • Develop and lead marketing operation, with proper overall vision and understanding of business. • Plan offline and online marketing • Lead communication marketing planning and execution • Product marketing, as like to plan sales promotion, price strategy, PR, developing sales tool. • Plan pricing and profit strategy and manage category Gross profit. • Interested and fond of fashion, Social online

      คุณสมบัติ

      • • Thai nationality , Male/Female, age 28-35 years old
      • • More than 3 years experience in marketing, strategic planning
      • • More than 2 years’ experience in management position.
      • • Having enough experience and knowledge for products marketing, including pricing, promotion, channel, area strategy planning and execution.
      • • Excellent communication and negotiation skill in English.
      • • Good relationship and can work as a team
      • • If having experience in fashion will be an advantage
      บัญชีอาวุโส1

      ลักษณะงาน

      • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

      คุณสมบัติ

      • เพศหญิง
      • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
      • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
      • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
      • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
      ผู้จัดการแผนกการเงิน1

      ลักษณะงาน

      • หน้าที่ความรับผิดชอบ
       บริหาร จัดสรรกระแสเงินสด และกระแสเงินสดสภาพคล่อง (Liquidity Management) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการค้า (interest rate swaps, foreign currency forwards, equity hedges, etc.)
       ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานประจำวันและการกำกับดูแลกิจกรรมการจัดการเงินสด
       ช่วยในการพัฒนานโยบายขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงานและมาตรฐาน แนะนำและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านการเงิน
       สนับสนุนร่วมทีมในการพัฒนาระบบเกี่ยวข้องกับระบบบัญชีการเงิน เช่น automate payment system, online authorization, internet banking เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
       การควบคุมและตรวจสอบอายุของลูกค้าและความเสี่ยงด้านเครดิต
       ประสานงานสถาบันการเงินในการสรรหาผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุนเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร (maximize benefits)

      คุณสมบัติ

      • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี
      • มีประสบการณ์ในระดับบริหารด้านการเงิน Risk , Credit Control อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
      • มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีในการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับการจัดการ
      • มีประสบการณ์ด้าน SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
      • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การสื่อสาร และความกระตือรือร้น (Meticulous, pro-active, able to work)
      E-Commerce Manager 1

      ลักษณะงาน

      • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
       • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
       • Set-up and optimize additional online sales channels in future
       • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
       • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
       • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
       • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
       • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

      คุณสมบัติ

      • At least 2-3 years in E-commerce management role.
      • Experience in retail or FMCG business will be advantage
      • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
      • Strong communication & negotiation skills.
      • Sale & product management background
      เลขานุการบริษัท1

      ลักษณะงาน

      • 1. รับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ตามวาระให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
       2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
       3. สรุปและจัดเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
       4. ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้อง
       5. อธิบายบทบาทจัดอบรมและให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

      คุณสมบัติ

      • เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปี
      • วุฒิปริญญาตรี-โท การบัญชี ,การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      • มีประสบการณ์งานด้านเป็นเลขานุการบริษัท(ประสานงาน กลต.) 2 ปีขึ้นไป
      • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
      • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
      Digital Marketing1

      ลักษณะงาน

      • • Responsible for all online marketing activities, website and content management.
       • Create digital content and article for marketing campaign via social media such as Facebook, Instagram, Twitter, Line and etc.
       • Analyze website and campaign performance by conducting site analysis, performing competitive intelligence.
       • Coordinate with Business and Marketing team to develop the company s website by using data from Digital Marketing.
       • Develop strategies, drive qualified traffic to the online store and maximize conversions by managing and continuously optimizing performance driven marketing channels.
       • Drive ecommerce sales, growth and margin through marketing initiatives, identifying new product opportunities and revenue streams.
       • Research and analyze the feasibility and business impact, lead implementation from those ideas into products.

      คุณสมบัติ

      • Male – female, Age is between 25 – 42 years old
      • Bachelor s degree - Master s degree in marketing or digital or other related fields.
      • Ability to carry out all digital functions.
      • Minimum 3-5 years experience in digital marketing campaigns, social media and digital content management
      Export Merchandiser 1

      ลักษณะงาน

      • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ประสานงานกับทีมทำสินค้า Online เพื่อจัดหาสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

      คุณสมบัติ

      • อายุ 24 ปีขึ้นไป
      • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
      • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
      • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
      • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
      เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1

      ลักษณะงาน

      • -

      คุณสมบัติ

      • -
      Merchandiser1

      ลักษณะงาน

      • จัดการและจัดหาสินค้าแฟชั่นสู่มือผู้บริโภค ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่ ให้ถึงมือลูกค้าในจำนวนและราคาที่เหมาะสม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

      คุณสมบัติ

      • วางแผนและแนวทางการดำเนินการจัดการเป้าหมายขาย
      • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เพื่อนำมากำหนดราคาสินค้า วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเรื่องยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ารวมถึง สำรวจตลาดเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง ของสินค้าและคู่แข่ง
      • ติดตามผลการออกสินค้า ร่วมกับดีไซน์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
      • นำเสนอและสรุป Order สินค้าจากฝ่ายขาย เพื่อวางแผนการเพื่อให้สินค้าออกได้ตามเวลา
      • การปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในสินค้าและบริการ
      เจ้าหน้าที่นิติกร1

      ลักษณะงาน

      • รับผิดชอบงานด้านร่างนิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อหน่วยงานราชการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ร่างเอกสารสัญญาเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ)

      คุณสมบัติ

      • เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
      • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
      • มีประสบการณ์ด้านนิติกร 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      • ***สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการร่างจดหมาย/สัญญาธุรกิจเป็นอย่างดี ***
      • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
      วิศวกรโรงงานIE 1

      ลักษณะงาน

      • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
       - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
       - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

      คุณสมบัติ

      • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
      • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
      • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
      • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
      • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
      • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
      เจ้าหน้าที่การเงิน1

      ลักษณะงาน

      • รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับวางบิล และทำเรื่องเบิก-จ่ายเงินให้ Supplier ทั่งระบบโอนเงินและเช็คสั่งจ่าย และงานด้านแคชเชียร์ งานFair ของบริษัท

      คุณสมบัติ

      • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
      • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      จนท.ตรวจสอบภายใน1

      ลักษณะงาน

      • วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่มีปัญหาต่อระบบงาน รายงานผลการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานจัดทำสรุปสิ่งที่พบ รวบรวมหลักฐานส่งพิจารณาและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของบริษัท

      คุณสมบัติ

      • อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      • มีประสบการณ์งานด้าน Audit อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป(ตรวจสอบภายในหรือภายนอก)
      • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
      เจ้าหน้าที่จัดซื้อ1

      ลักษณะงาน

      • จัดซื้อสินค้าตามออเดอร์ ต่อรองราคา ประสานงานภายในและภายนอก หาvendorใหม่ๆ

      คุณสมบัติ

       เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ 1

       ลักษณะงาน

       • - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า - การติดต่อประสานงานภายใน

       คุณสมบัติ

       • - อายุ 18 ปีขึ้นไป
       • - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel )
       นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

       ลักษณะงาน

       • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
        **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
        **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
        • ฝึกงานด้าน Online Marketing
        • ฝึกงานด้าน Graphic
        • ฝึกงานด้าน Web
        (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

       คุณสมบัติ

        เจ้าหน้าที่ Pattern1

        ลักษณะงาน

        • รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง /เสื้อเด็ก / สูท)

        คุณสมบัติ

        • ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
        • สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้
        • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        เจ้าหน้าที่คลังสินค้า1

        ลักษณะงาน

        • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

        คุณสมบัติ

        • อายุ 20 ปีขึ้นไป
        • วุฒิ ปวช.,ปวส ขึ้นไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
        • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า1

        ลักษณะงาน

        • **รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารสถานที่ในโรงงาน (ช่างไฟฟ้า) **รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (ช่างซ่อมบำรุง)

        คุณสมบัติ

        • เพศชาย อายุ20ปีขึ้นไป
        • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อม
        • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี
        พนักงานขับรถ1

        ลักษณะงาน

        • รับผิดชอบงานด้านการขับรถ(รถตู้ + รถกะบะ) ส่งสินค้าในกทม

        คุณสมบัติ

        • เพศชาย
        • อายุ 22 - 35 ปี
        • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา
        • มีประสบการณ์ในงานขับรถรับ-ส่งสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
        • มีความชำนาญเส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี / มีใจรักงานบริการ