JOBS 4.1

ยินดีต้อนรับ

“Take the Opportunity to Grow with Us”

อัพเดทล่าสุด 17/03/2021
ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ    
Content Creator1

ลักษณะงาน

 • คิดแคมเปญ+งานเขียนContent ตามช่องทางต่างๆ

คุณสมบัติ

  Sales/AE 1

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบงานด้านการออกหาลูกค้ากลุ่ม (กลุ่มเสื้อผ้า,เครื่องหนัง หรือสินค้าอื่น) ในการรับจ้างผลิตสินค้ากับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ เจรจาเงื่อนไขในการขาย นำเสนอ ให้คำแนะนำ ปิดการขาย และติดตามการส่งมอบ รับผิดชอบยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

  คุณสมบัติ

  • มีทักษะในการเสนอเปิดการขายกับลูกค้า เจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
  • ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Sales/AE อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำและมีใจรักงานบริการ
  Sourcing Officer1

  ลักษณะงาน

  • 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ , ธุรกิจระหว่างประเทศ, ผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ใน procurement ,purchasing ,sourcing และติดต่องานต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล ) ถ้าได้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Business Development Manager1

  ลักษณะงาน

  • - Dealing and negotiating related to business development and project development.
   - Exploring opportunity for new projects/investments including acquisition opportunities and initiate launch plan for each market.
   - Operating Management all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
   - Maintaining the relationship and network building with relevant agencies, partners and major investors to ensure business opportunities.
   - Evaluate and drive new business development opportunities with a portfolio of content & media strategic partners, owning and managing the relationships end to end.
   - Implement channel marketing strategies (sales tool using, communication, event management) in all countries.
   - Identify business opportunity and risk with recommendations according to update market and monitor relevant key economic data, industry trend and key customer insights for country management review.
   - Analyze business and their behavior all relevant stakeholders : suppliers competitors or customers.

  คุณสมบัติ

  • Male / Female, Age is not over 50 years old.
  • Master’s Degree in Accounting or Finance ,Marketing, Business Administration, Economics or any related fields
  • Minimum 10 years experienced in Business Development or related filed.
  • Good command of English, both spoken and written
  • Have mastered analytics, problem solving skills, good business acumen
  • Demonstrated management & team leadership abilities.
  • Proven ability to manage cross-functional team which may be senior to this role.
  PC1

  ลักษณะงาน

  • เชียร์ขายเสื้อผ้า

  คุณสมบัติ

   Graphic Design1

   ลักษณะงาน

   • • Manage and produce digital design work, including banner sizing and versioning.
    • Proven experience working in a web design role within a retail E-Commerce environment or online editorial with substantial experience in responsive design.
    • Should include portfolios that showcase a strong selection of responsive (desktop / tablet / mobile), landing pages, app design email campaigns and social banners.
    • Sound understanding of cross browser and email compatibility, SEO, accessibility and usability design for the web.
    • Work with e-commerce team, internal and external developers. Basic knowledge of HTML and CSS with working experience of HTML email production. Knowledge of JavaScript would be advantageous.

   คุณสมบัติ

   • Familiar and have knowledge with E-Commerce Graphic design, online advertising graphic design.
   • Experience in using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ability to use html and Video editor is plus.
   • Objective and Key Result Driven.
   • Open Communication Style.
   • Excellent interpersonal skills and effective communication skills.
   • Ability to deliver exceptional content to strict deadlines within a fast paced retail environment essential.
   • Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously in a fast-paced environment.
   Brand Manager /Asst.1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านบริหารทีมงานขาย(พนักงานขาย)ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นให้ได้ตามเป้าหมายการขาย บริหารยอดขาย สำรวจตลาด สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับทีมงานขาย

   คุณสมบัติ

   • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขายในห้างสรรพสินค้า 3 ปี ขึ้นไป
   • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความชำนาญในการบริหารงานขาย
   • มีภาวะผู้นำ มีความสามารถวางแผนงานและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
   • สามารถทำงานได้ในทุกพื้นที่การขาย ( ห้างสรรพสินค้าต่างๆ )
   Designer กระเป๋าหนังแฟชั่น1

   ลักษณะงาน

   • รับผิดชอบงานด้านการออกกระเป๋าหนัง เข็มขัด , ART WORK , GRAPHIC , ทำ THEM CONCEPT , ขึ้นใบสั่งสินค้าตัวอย่าง และจัด DISPLAY

   คุณสมบัติ

   • เป็นคนชอบด้านแฟชั่น / Update แฟชั่นตลอดเวลา
   • ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ , ออกแบบแฟชั่น, ผ้าและเครื่องแต่งกาย , ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • หากมีประสบการณ์ในงาน Design กระเป๋า เข็มขัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   IT Manager / IT Director1

   ลักษณะงาน

   • -

   คุณสมบัติ

    Sr. Marketing1

    ลักษณะงาน

    • • Develop and lead marketing operation, with proper overall vision and understanding of business. • Plan offline and online marketing • Lead communication marketing planning and execution • Product marketing, as like to plan sales promotion, price strategy, PR, developing sales tool. • Plan pricing and profit strategy and manage category Gross profit. • Interested and fond of fashion, Social online

    คุณสมบัติ

    • • Thai nationality , Male/Female, age 28-35 years old
    • • More than 3 years experience in marketing, strategic planning
    • • More than 2 years’ experience in management position.
    • • Having enough experience and knowledge for products marketing, including pricing, promotion, channel, area strategy planning and execution.
    • • Excellent communication and negotiation skill in English.
    • • Good relationship and can work as a team
    • • If having experience in fashion will be an advantage
    บัญชีอาวุโส1

    ลักษณะงาน

    • 1. ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งกระบวนการ 2. ตรวจสอบรายงานต้นทุนจริงประจำเดือน 3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบของวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน สินค้าคงเหลือ 5. ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในโปรแกรมบัญชี 6. ประสานงานบริษัท ตรวจสอบบัญชี

    คุณสมบัติ

    • เพศหญิง
    • อายุ 33 ปี ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
    • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
    • หากมีใบประกอบวิชาชีพ CPA ,CIA ,CPIA,CITA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    • มีประสบการณ์สำนักงานตรวจสอบบัญชี และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ (ห้าง, สรรพากร, กรมศุลกากร)
    • สามารถบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีบริษัทขายได้
    E-Commerce Manager 1

    ลักษณะงาน

    • • Responsibility for the e-commerce channel. Develop and implement the long-term, advantageous strategies to grow the e-commerce business
     • Develop, manage and execute digital/online marketing campaigns (e.g. SEM, Facebook, Google Analytics, LINE etc.) and e-commerce (e.g. social commerce, brand website, online marketplace etc.)
     • Set-up and optimize additional online sales channels in future
     • Drive e-commerce smooth execution and work well with Accounting, Logistics, etc. to ensure both sales and operation are integrated.
     • Work closely with E-Commerce venders (Lazada, Central online, and Looksi) to plan promotional activities. Routinely review with venders and provide feedback to maximize marketing efforts and sales performance.
     • Analyze and identify the customer behavior, expectation, opportunities to effectively develop the E-Commerce solutions.
     • Coordinate with promotion staff of activities, effectively arrange activities promotion plan, supervise the activity effect and analyze the data.
     • Delivering a stable and seamless shopper experience across consumer and enterprise space through Strong focus on UI & functionality development, Responsive sites for desk hardware access & customer service with the innovation across financial services, customer service & logistics as well as tactical SEM & SEO actions, Social media to build & improve E Commerce platform.

    คุณสมบัติ

    • At least 2-3 years in E-commerce management role.
    • Experience in retail or FMCG business will be advantage
    • Strong knowledge of E-commerce, social media, website technology and tools.
    • Strong communication & negotiation skills.
    • Sale & product management background
    Digital Marketing1

    ลักษณะงาน

    • • Responsible for all online marketing activities, website and content management.
     • Create digital content and article for marketing campaign via social media such as Facebook, Instagram, Twitter, Line and etc.
     • Analyze website and campaign performance by conducting site analysis, performing competitive intelligence.
     • Coordinate with Business and Marketing team to develop the company s website by using data from Digital Marketing.
     • Develop strategies, drive qualified traffic to the online store and maximize conversions by managing and continuously optimizing performance driven marketing channels.
     • Drive ecommerce sales, growth and margin through marketing initiatives, identifying new product opportunities and revenue streams.
     • Research and analyze the feasibility and business impact, lead implementation from those ideas into products.

    คุณสมบัติ

    • Male – female, Age is between 25 – 42 years old
    • Bachelor s degree - Master s degree in marketing or digital or other related fields.
    • Ability to carry out all digital functions.
    • Minimum 3-5 years experience in digital marketing campaigns, social media and digital content management
    Export Merchandiser 1

    ลักษณะงาน

    • รับผิดชอบด้านการติดต่อประสานงานธุรกิจกับลูกค้า, วางแผนการตลาด, รับorder จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับฝ่ายผลิต ,สั่งผลิตสินค้า และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1.วางแผนและควบคุม ตรวจสอบ พัฒนางานจัดซื้อต่างประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ/ดูแลจัดการ คำสั่งซื้อ และประสานงานต่อรอง ระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพ ราคาและเวลา 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า และติดต่อบริษัท Shipping เพื่อดำดำเนินการออกของ 3.พัฒนา จัดหาวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งของใหม่และทดแทนของเก่า 4.ประสานงานด้านต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ประสานงานกับทีมทำสินค้า Online เพื่อจัดหาสินค้าให้ตรงตามเป้าหมาย

    คุณสมบัติ

    • อายุ 24 ปีขึ้นไป
    • วุฒิปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย , สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , การตลาด , การจัดการ , มนุษศาสตร์ , ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    • บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
    • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( พูด, อ่าน, เขียน, แปล )
    • *** ถ้ามีผลการทดสอบทางภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEIC)
    Merchandiser1

    ลักษณะงาน

    • -

    คุณสมบัติ

     วิศวกรโรงงานIE / Planning 1

     ลักษณะงาน

     • - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต
      - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป
      - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน และโครงการต่างๆเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

     คุณสมบัติ

     • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
     • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีประสบการณ์บริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า-กระเป๋าหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     • สามารถวางแผนการผลิต และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
     • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี
     • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานสูง
     เจ้าหน้าที่การเงิน1

     ลักษณะงาน

     • รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับวางบิล และทำเรื่องเบิก-จ่ายเงินให้ Supplier ทั่งระบบโอนเงินและเช็คสั่งจ่าย และงานด้านแคชเชียร์ งานFair ของบริษัท

     คุณสมบัติ

     • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
     • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     เจ้าหน้าที่เอกสารธุรกิจ 1

     ลักษณะงาน

     • - รับผิดชอบงานดูแลด้านเอกสาร / คีย์ข้อมูลสินค้า - การติดต่อประสานงานภายใน

     คุณสมบัติ

     • - อายุ 18 ปีขึ้นไป
     • - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Word , Excel )
     นักศึกษาฝึกงาน/โครงการสหกิจ1

     ลักษณะงาน

     • **สังกัดหน่วยงานการตลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้งานด้าน การตลาด ดูแลงานประชาสัมพันธ์การตลาด / การคิดแผนการตลาด / งานขายสนค้า Online /การขายสินค้าหน้าร้าน /การทำ Big Data
      **Graphic ดูแลด้านตกแต่งรูปสินค้าก่อนลงประกาศ
      **Designer ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษ
      • ฝึกงานด้าน Online Marketing
      • ฝึกงานด้าน Graphic
      • ฝึกงานด้าน Web
      (สนใจด้านไหน สอบถามข้อมูลโดยตรง)

     คุณสมบัติ

      เจ้าหน้าที่ Pattern1

      ลักษณะงาน

      • รับผิดชอบงานด้านการทำแพทเทิร์น ทำสินค้าตัวอย่าง (แผนกเสื้อเชิ้ตบุรุษ/สตรี/กางเกง /เสื้อเด็ก / สูท)

      คุณสมบัติ

      • ปริญญาตรี สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
      • สามารถสร้างแพทเทิร์นโดยสร้างมือและคอมพิวเตอร์ได้
      • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      เจ้าหน้าที่คลังสินค้า1

      ลักษณะงาน

      • ดูแลการทำงานภายในคลังสินค้า การเบิก-จ่าย-คืนสินค้า และตรวจสอบสต๊อค

      คุณสมบัติ

      • อายุ 20 ปีขึ้นไป
      • วุฒิ ปวช.,ปวส ขึ้นไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
      • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้า 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า1

      ลักษณะงาน

      • **รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารสถานที่ในโรงงาน (ช่างไฟฟ้า) **รับผิดชอบซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานและปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ (ช่างซ่อมบำรุง)

      คุณสมบัติ

      • เพศชาย อายุ20ปีขึ้นไป
      • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อม
      • มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี